Kampania reklamowa

Kampania reklamowa jest to działanie w mediach masowych, które dążą do określonego celu marketingowego reklamodawcy. Kampanie reklamowe i ich cele mogą być różnie określane na przykład ich celem może być wzrost sprzedaży czy wprowadzenie produktu na rynek. Kampanie mogę być multimedialne ale mogą odbywać się w obszarze jednego określonego medium. Najczęściej są one jednak multimedialne co pozwala na działanie w wielu różnych mediach na przykład w internecie czy telewizji. Kampanie najczęściej wykonują agencje reklamowe. Zasięg całkowity jest jednym z najważniejszych i zarazem najefektywniejszych czynników kampanii reklamowej. Intensywność kampanii mierzy się ilością GRP (suma cząstkowych oglądalności w poszczególnych mediach). Jedne z najważniejszych mierników kampanii reklamowych są: wzrost sprzedaży i zmiana koncepcji i postrzegalności marki. Intensywność ilości GRP nie może w żadnym wypadku być sumowana pomiędzy poszczególnymi mediami gdyż są ogromne różnice metodologiczne w pomiarach w każdym z mediów.

Comments are closed.