Badanie efektów reklam

Przy badaniu efektów reklamy stosuje się bardzo różne metody w zależności od tego jakiego rodzaju reklama jest stosowana. W tym względzie ze względu na to w jaki sposób działa dana reklama można liczyć na znacznie bardziej łatwe badanie poszczególnych efektów, co jest przede wszystkim możliwe poprzez badanie zachowań klientów oraz odbiorców reklamy. Przy wielu reklamach w sieci można badać zachowania danego użytkownika nawet w dłuższym okresie czasu, co pozwala choćby ocenić jak często dany użytkownik wraca na daną stronę czy dokonuje zakupów w danym sklepie czy firmie usługowej. Natomiast w przypadku reklam tradycyjnych czyli reklam zarówno prezentowanych za pośrednictwem telewizji czy radia badane są przede wszystkim reakcje odbiorców poprzez badanie społeczne i marketingowe. Z tego względu badania takie dają jedynie szacunkowe wyniki, ale nie zapewniają one wyników, które są pewne, co oczywiście również nieco utrudnia właściwą ocenę skuteczności danego nośnika i narzędzia reklamy realizowanej przy wykorzystaniu tradycyjnie prezentowanego przekazu reklamowego.

Comments are closed.