Skuteczne formy reklamy

Skuteczność form reklamy nieustannie się zmienia. Dlatego trudno jednoznacznie takowy ranking określić. Można jedynie badać treny, które w danym momencie panują na rynku medialnym. W Polsce wciąż najchętniej sięga się po reklamę telewizyjną. Skierowaną do najszerszego grona odbiorców, choć jest to reklama stosunkowo najgorzej stargetowana. Kolejne miejsce zajmuje prasa, a potem Internet. Chęć wydawania pieniędzy na reklamę w prasie zadziwia i staje się coraz bardziej irracjonalna, biorąc pod uwagę fakt, że sprzedaż prasy drukowanej w Polsce znajduje się w nieustannej od kilku już lat tendencji spadkowej. Natomiast dopiero 3 miejsce dla Internetu wydaje się równie zaskakujące. Niewątpliwie w tym medium jednak rośnie znaczenie reklamy na portalach społecznościowych i poprzez blogosferę. Social media marketing rozwija się wręcz skokowo, ale to przecież nie jedyna forma reklamy jaką można zastosować w Internecie. Dlatego reklamodawcy powinni zwrócić baczniejszą uwagę na większą dywersyfikację reklamy w tym medium.

Comments are closed.