Reklama w telewizji

Spoty, czyli reklamy w telewizji to krótkie, najczęściej trzydziestosekundowe, spoty promocyjne wyświetlane podczas przerw w nadawaniu programu telewizyjnego lub w czasie ich trwania. Stacje telewizyjne utrzymują się głównie z nadawania spotów reklamowych, natomiast w telewizjach publicznych jest to duże źródło dochodów. Istnieje kilka reguł dotyczących emisji reklam w telewizji. Bloki reklamowe nie powinny trwać dłużej, niż 12 minut w ciągu godziny. Każdy blok powinien być wyraźnie odznaczony w audycji, za pomocą znaku słownego i dźwiękowego, aby nie został pomylony z nadawanym programem. Dziennie reklamy mogą stanowić nie więcej niż 15% czasu nadawania. Doliczając do tego czas przeznaczony na telesprzedaż, czas ten nie może przekraczać 20% dziennego czasu nadawania programu. Audycje informacyjne krótsze niż 20 minut nie mogą być przerywane blokami reklamowymi. Dobranocki także nie powinny być przerywane. Audycje sportowe mogą być przerywane reklamami tylko podczas przerw w grze ustalonej w zasadach danej gry.

Comments are closed.