Reklama w radiu

image Reklamy radiowe są powszechną formą przekazywania informacji handlowej oraz zachęcania do zakupu określonych produktów, czy innych dóbr. Podstawową zaletą reklam radiowych jest przede wszystkim ich szeroka obecność- z reguły nie słuchamy radia z dużym zaangażowaniem- raczej wszelkie informacje docierają do nas w toku wykonywania przeróżnych czynności. Radia słuchamy rano, gdy szykujemy się do wyjścia, a także w trakcie podróży środkami komunikacji. Pomimo szerokiej obecności internetu, radio wcale nie traci na swojej aktualności. Marketing radiowy wciąż staje się bardzo istotny- jest on najmniej denerwujący i najłatwiej akceptowany przez odbiorców, co stwarza duży potencjał w kwestii perswazji. Szczególną wadą reklam radiowych jest swoisty brak contentu wizualnego, który może bardzo mocno angażować pozostałe elementy ludzkiej świadomości. Efektywne staje się wykorzystanie nieco zabawnych treści, czy zwracającej uwagę muzyki. Reklama radiowa także będzie ewoluowała, chociaż możliwości postępu są tu mocno ograniczone.

Comments are closed.