Reklama alkoholu

Kwestie reklamy alkoholu w Polsce są szczególnie mocno dyskutowane. Podstawowym czynnikiem, który ogranicza dostępność reklam alkoholu, jest oczywiście Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Jest to bardzo rozbudowany akt prawny, który przede wszystkim kodyfikuje pewne aspekty zakupu alkoholu, jego reklamy oraz ogólnej dostępności. W Polsce w świetle prawa może być jedynie reklamowane piwo, które oczywiście zawiera określoną ilość alkoholu. Reklamy wina są jedynie sprytnie tworzone przez producentów. Już kilkukrotnie spotkaliśmy się z reklamami wina, które najczęściej opierały się na przedstawianiu festiwalów muzycznych, które sponsorowane są przez określonego producenta wina. Było to sprytne ominięcie trudnych do pokonania przepisów. Warto zwrócić uwagę na ten bardzo kreatywny krok. Podobne działania reklamowe zostały podjęte swojego czasu przez znanego producenta wódki, który postanowił reklamować swoją nazwą fikcyjne wydarzenie sportowe. Nazwa wydarzenia bardzo przypominała pełną nazwę produktu i jej charakter.

Comments are closed.