Pozbyć się brzydkich reklam

image Jak sprawić, aby treść reklamowa niskiej jakości zniknęła z naszych ulic? Czy są jakieś możliwości prawne, aby ograniczyć występowanie treści reklamowych przy drogach oraz na budynkach, które wyglądają naprawdę okropnie. W Polsce niestety nie funkcjonuje odpowiednie prawo, które gwarantowałoby jakość treści reklamowej i jej właściwe rozmieszczenie. Stopniowo poszczególni konserwatorzy zabytków i administratorzy przestrzeni publicznej zaczynają dbać, aby reklamy nie zabierały walorów estetycznych pewnych charakterystycznych miejsc w miastach. Problem bywa w wielu sytuacjach naprawdę bardzo mocno zaogniony i ciężko jest wskazać na jakiekolwiek racjonalne rozwiązanie. Administratorzy prywatnych budynków nie chcą usuwać reklam, albowiem czerpią z tego zyski. Krajobraz wielu miast, jak choćby Warszawy bardzo cierpi przez mnogość często bezwartościowych reklam. Trzeba zmienić ten stan. Wypracowanie odpowiednich rozwiązań prawnych winno się okazać odpowiednie i skuteczne w tej sytuacji. Warto pracować nad dobrymi pomysłami prawnymi w kwestii reklam.

Comments are closed.