Oddziaływanie reklamy

image Rynek reklamowy zmienia się pod wpływem przede wszystkim rozwoju Internetu. Spadki dotyczące czytelnictwa gazet codziennych występują w sposób stały, co znacznie ogranicza rynek reklamowy za pośrednictwem gazet, jeśli chodzi o oddziaływanie na odbiorców reklam. Jednocześnie reklama telewizyjna bywa kosztowna i na taką reklamę mogą pozwolić sobie jedynie największe firmy. Jednak nadal do elementów reklamy, które można wykorzystać w celu realizowania skutecznego przekazu reklamowego można zaliczyć stacje radiowe, których znaczenie stale utrzymuje ten sam poziom, co przede wszystkim wynika z wykorzystania przez radia możliwości, które daje przekaz cyfrowy oraz przekaz za pośrednictwem Internetu. Reklamy radiowe to dobry sposób dotarcia do pewnych grup społecznych, które w badaniach są grupami społecznymi, które regularnie korzystają z odbioru stacji radiowych. Jednym z atutów podejmowania działań reklamowych za pośrednictwem stacji radiowych są znacznie mniejsze koszty wykupienia takich reklam.

Comments are closed.