Jaka jest historia reklamy

Dziwić może fakt, że reklama nie jest wynalazkiem współczesności, ale z jej technik korzystali już ludzie z czasów starożytnych. Na murach zajazdów, karczm i różnych budynków pojawiały się napisy będące ówczesną reklamą, zapraszającą gości i reklamującą dane towary. Stosowano również reklamę ustną, kiedy to handlowcy na przykład na targu ustnie polecali swoje towary i krzyczeli ich ceny tak, aby każdy mógł je usłyszeć. Reklama ustna była pierwszą formą reklamy. Dzięki wynalezieniu druku przez Gutenberga całkowicie zmieniła się forma reklamy. Stała się ona powszechniejsza. W 1480 roku wydrukowana została pierwsza w historii reklama prasowa. Miało to miejsce w Anglii i dotyczyła porad wielkanocnych. W Paryżu wydrukowana została pierwsza reklama gazetowa. Było to 14 października 1612 roku. W Ameryce pierwsze drukowane reklamy prasowe zaczęły powstawać od 1704 roku. Pierwszym agentem reklamowym był Volney Palmer. Działał on w Filadelfii o 1843 roku. W 1941 roku miała miejsce emisja pierwszej reklamy w telewizji w USA.

Comments are closed.